Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest ASAPjobs Sp. z o.o. z  siedzibą w Kutnie na placu Józefa Piłsudskiego 16.

Administrator wyznaczył IOD, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: plac J.Piłsudskiego 16, 99-300 Kutno lub pocztą elektroniczną  na adres: info@asapjobs.pl

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w kwestionariuszu osobowym, w celu wykonania umowy oraz w celach marketingowych.

Cele marketingowe to w szczególności przedstawianie Tobie ofert pracy, którymi dysponuje nasza Spółka. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest obowiązek realizacji umowy oraz tzw. uzasadniony prawnie interes, czyli promowanie naszej oferty.

Będziemy automatycznie przetwarzać Twoje dane osobowe – m.in. profilować je. Profilowanie to np. określenie jakimi ofertami pracy możesz być zainteresowany.

Masz prawo do:

  • wycofania swojej zgody mailem na adres info@asapjobs.pl lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres naszej agencji,
  • dostępu do treści swoich danych,
  • przenoszenia danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli Twoje prawa zostały naruszone,
  • wniesienia tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingowych. Sprzeciw możesz wnieść do nas mailem na adres info@asapjobs.pl lub pocztą na adres naszej siedziby.

Masz pełną swobodę w podaniu swoich danych i wyrażeniu zgód.

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, maksymalnie przez okres 50 lat od dnia zakończenia wykonania umowy, w celach:

  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych.

Podając swoje dane osobowe wyrażasz zgodę na kontakt poprzez e-mail lub nr telefonu.