Pracodawca

Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie osoby
Firma ASAPjobs mając na uwadze indywidualne potrzeby Przedsiębiorców zapewnia profesjonalne usługi, biorąc przykład z nowoczesnych, zachodnich systemów zarządzania. Jeżeli specyfika działalności firmy przewiduje ruchome okresy większego zapotrzebowania na pracę, to idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej. Praca tymczasowa polega na zleceniu określonych prac w przedsiębiorstwie, firmie zewnętrznej, która oddelegowuje określone osoby do wykonywania tych czynności u przedsiębiorcy korzystającego z tych usług. Przedsiębiorca reagując na potrzeby rynku, odczuwa zwiększony popyt na prace określonej ilości osób, a ponieważ jest to sytuacja zmienna, zleca realizacje doboru odpowiednich kandydatów firmie świadczącej usługi agencji pracy tymczasowej. Wynajęcie pracownika tymczasowego stwarza możliwości błyskawicznego zaspokojenia zapotrzebowania na taką ilość osób jaka jest bezwzględnie potrzebna. Usługi Agencji Pracy Tymczasowej stwarzają Pracodawcy następujące możliwości:
 • Elastycznego kształtowania zatrudnienia personelu – niższego poziomu zatrudnienia w firmie Klienta,
 • Pominięcia kosztownego i czasochłonnego procesu selekcji i rekrutacji,
 • Skupienia się na priorytetowych zadaniach firmy,
 • Braku obowiązku prowadzenia dokumentacji pracowniczej,
 • Uproszczenia formy rozliczeń księgowych, Zatrudnienia na etat wynajętego pracownika po sprawdzeniu jego umiejętności i kompetencji,
 • Przejęcia pełnej odpowiedzialności za wynajęty personel przez firmę świadczącą usługi Agencji Pracy Tymczasowej,
 • Natychmiastowej wymiany pracownika tymczasowego,
 • Brak nieprzewidzianych przestojów.
Agencja Pracy Tymczasowej pozostaje do dyspozycji Pracodawcy, który wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na dodatkowy personel w przypadkach:
 • Sezonowości produkcji, Kampanii reklamowych,
 • Wdrażaniu nowych projektów,
 • Absencji stałego personelu,
 • Wzmożonej aktywności.
 • Szybsza reakcja na cykle koniunkturalne i łatwiejsze dostosowanie poziomu zatrudnienia do potrzeb Pracodawcy
 • Zmiana stałych kosztów osobowych na koszty zmienne
 • Zmniejszenie nakładów finansowych na procesy rekrutacyjne
 • Oszczędność kosztów ponoszonych przez dział kadrowo – płacowy
 • Łatwość obsługi umów typowych dla pracy tymczasowej
 • Możliwość wydłużenia okresu próbnego Pracownika
Zainteresowała Państwa nasza oferta pracy tymczasowej? Szukają państwo zweryfikowanych i pewnych pracowników tymczasowych? Zapraszamy do kontaktu.